Cvičení pro děti | G-fit Brno - Pilates, power jóga, bosu a další cvičení

Sportík

Sportík dětem nabízí všestrannou pohybovou přípravu, kdy se vaše dítě naučí základy sportovní gymnastiky, lehké atletiky a míčových her.

Sportík I. pro děti 4-6 let

Cvičení pro předškoláky u kteřých budeme přirozenou a nenásilnou cestou rozvíjet pohybovou aktivitu s dávkou zábavy a legrace. Děti si pod vedením instruktora stimulují a osvojují správné držení těla, správnou chůzi, zdokonalují běh, skok, házení, lezení apod. Podnětné prostředí, rozmanité pohybové aktivity, překážkové dráhy, sportovní hry, hudba, tanec, zpěv, dětský kolektiv, smích a radost z pohybu nám napomáhá u dětí rozvíjet nejen stránku tělesnou, ale i duševní. Náročnost cviků je přizpůsobena jednotlivým skupinám dětí s přihlédnutím na individuální schopnosti jedinců.

Možnost zajištění hromadného doprovodu dětí do kurzu. Platí pouze pro nedaleké školky: MŠ Bílého,Heindrichova,Ponny. Popřípadě dle domluvy.

Sportík II. pro děti 7-10 let

Pro děti, které mají chuť se seznamovat s rozmanitými sportovními hrami. Chtějí si s kamarády zařádit, ale zároveň se něčemu novému naučit. Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj pohybových schopností, dovedností při respektování všech věkových zákonitostí. Stimulujeme koordinační a rychlostní schopnosti s rozmanitými pomůckami, oblast myšlení, představivost a paměť, kolektivní sounáležitost, ale i rozvoj individualit a osobností. Rozvíjíme základní pohybové dovednosti formou pohybových her, základních gymnastických prvků, překážkových drah, míčových her apod. Prostřednictvím pestrého programu dětí získají i obecné informace k jednotlivým možným. Obratnost, kterou touto průpravou získají, využijí nejen ve škole.

Možnost zajištění hromadného doprovodu dětí do kurzu. Platí pouze pro nedaleké školy : ZŠ Náměstí Míru, Lerchova. Popřípadě dle domluvy.